НПФ Столичний резерв

Відкритий недержавний пенсійний фонд

Столичний резерв

Вітаємо Вас на сайті відкритого недержавного пенсійного фонду «Столичний резерв»!

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Столичний резерв» створений з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників) для подальшого їх інвестування, отримання доходу та здійснення пенсійних виплат.

Предметом діяльності фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів з метою забезпечення прав учасників фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Відомості про фонд

Новини

.

11.06.2020

Припинення НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» шляхом приєднання до ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»

 

Шановні учасники та вкладники НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» та ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»!

На виконання вимог абзацу четвертого пункту 9 розділу IV Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.08.2006 року № 6154 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.02.2016 року № 393), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2006 року за №1058/12932, повідомляємо вам, що «09» квітня 2020 року відбулися збори уповноваженого органу одноосібного засновника НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» (далі – НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ») – загальні збори учасників ТОВ «БІ ЕН СІ» як уповноваженого органу одноосібного засновника НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ», на яких був присутній уповноважений представник засновника ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ».

На загальних зборах учасників ТОВ «БІ ЕН СІ», крім іншого, було прийнято рішення про припинення НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» (місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, ідентифікаційний код 33942101, номер тел./факсу: (044) 426-61-11, адреса електронної пошти: npf_golova@ukr.net) шляхом приєднання до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» (місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, ідентифікаційний код 34892607, номер тел./факсу: (044) 426-61-16, адреса електронної пошти: info@18-60.com.ua) (текст рішення, погодженого 09.06.2020р. Нацкомфінпослуг, можливо переглянути нижче за посиланням).

Протягом одного місяця з дати відправлення цього повідомлення кожен учасник НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» повинен надіслати (надати) до комісії з припинення НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» письмову заяву, в якій зазначити інший пенсійний фонд, з яким учасником фонду укладено пенсійний контракт та куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти.

Разом з письмовою заявою учасник НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» зобов’язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом.

У разі якщо учасник НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного комісією з припинення НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Звертаємо увагу на те, що протягом періоду передачі пенсійних активів НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» до ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» операції з ними проводитися не будуть. Виконання всіх заяв учасників НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ» після передачі пенсійних активів буде здійснюватися ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ».

За бажанням вкладників контракти, укладені з НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ», можуть бути переукладені з ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Адміністрування ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» здійснює

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ», місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12-Л, з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00 години, в п’ятницю з 09:00 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години. Особа, що здійснює адміністрування – директор Самойлова Антоніна Іванівна, контактний тел.: (044) 426-61-00.

Учасники пенсійного фонду – правонаступника ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» мають право перевести свої пенсійні кошти до іншої фінансової установи відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» або отримати їх за наявності підстав, визначених цим законом.

Рішення про припинення НТ "ВНПФ "РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ", погоджене Нацкомфінпослуг

 

23 січня 2020 р.

Повернення переплачених податків

Ви, як платник податку, маєте право щороку отримувати податкову знижку на сплачені пенсійні внески за своїм пенсійним контрактом.

Для цього Вам необхідно заповнити декларацію, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року № 177).

Для заповнення декларації та підтвердження витрат на сплату пенсійних внесків Ви повинні отримати за основним місцем роботи відомості (довідку) про заробітну плату, сплачені податки та перераховані внески до недержавного пенсійного фонду за 2019 рік – у разі оплати внесків через бухгалтерію підприємства. Якщо Ви здійснювали внески за пенсійним контрактом самостійно (через касу банківської установи, переказом зі свого поточного рахунку та ін.) – Вам необхідно отримати за основним місцем роботи відомості (довідку) про заробітну плату та сплачені податки. Підтверджувальними документами щодо здійснених Вами пенсійних внесків у цьому випадку будуть, зокрема, квитанції, платіжні доручення, фіскальні чеки.

Разом із заповненою декларацією до органу державної фіскальної служби подаються наступні документи:

- довідка про доходи за 2019 рік,

- копія пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом,

- копії сторінок паспорту (1, 2, 11 сторінки),

- копія ідентифікаційного коду,

- копії платіжних документів (при самостійній оплаті внесків),

- копія заяви до бухгалтерії про перерахування внесків до недержавного пенсійного фонду (при оплаті внесків через бухгалтерію підприємства).

Документи необхідно подати до 31 грудня 2020 року.

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби.

Сума, що має бути Вам повернута, зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Важливо: якщо протягом 2020 року Ви не скористаєтесь правом на податкову знижку за наслідками 2019 року, таке право не переноситься на наступні роки.

Кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи та допомогу при її заповненні в контролюючому органі за місцем податкової адреси платника податків. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Бланк декларації та інструкцію щодо її заповнення Ви також можете завантажити за посиланням  

У випадку неправомірних дій або бездіяльності працівників органу державної фіскальної служби звертайтеся, будь ласка, за телефоном (044) 284-00-07 або до інформаційно-довідкового департаменту 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами мобільних операторів).

За будь-якою інформаційною підтримкою Ви також можете звернутись безпосередньо до Адміністратора пенсійного фонду за телефоном 044-426-61-11.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 вересня 2019 р. відбулись збори засновника фонду, на яких було переобрано до складу Ради Фонду на наступний строк членів Ради Фонду Лиховида Дмитра Олеговича та Савенко Надію Володимирівну.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05 березня 2019 р. відбулись збори засновника фонду, на яких був заслуханий звіт Ради Фонду про діяльність у 2018 році та затверджено підсумки роботи Фонду за 2018 рік.


23 січня 2019р.

Повернення переплачених податків

Ви, як платник податку, маєте право щороку отримувати податкову знижку на сплачені пенсійні внески за своїм пенсійним контрактом.

Для цього Вам необхідно заповнити декларацію, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556 про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи".

Для заповнення декларації та підтвердження витрат на сплату пенсійних внесків у 2018 році Ви повинні отримати за основним місцем роботи відомості (довідку) про заробітну плату, сплачені податки та перераховані внески до недержавного пенсійного фонду за 2018 рік – у разі оплати внесків через бухгалтерію підприємства. Якщо Ви здійснювали внески за пенсійним контрактом самостійно (через касу банківської установи, переказом зі свого поточного рахунку та ін.) – Вам необхідно отримати за основним місцем роботи відомості (довідку) про заробітну плату та сплачені податки. Підтверджувальними документами щодо здійснених Вами пенсійних внесків у цьому випадку будуть, зокрема, квитанції, платіжні доручення, фіскальні чеки.

Разом із заповненою декларацією до органу державної фіскальної служби подаються наступні документи:

- довідка про доходи за 2018 рік,

- копія пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом,

- копії сторінок паспорту (1, 2, 11 сторінки),

- копія ідентифікаційного коду,

- копії платіжних документів (при самостійній оплаті внесків),

- копія заяви до бухгалтерії про перерахування внесків до недержавного пенсійного фонду (при оплаті внесків через бухгалтерію підприємства).


Документи необхідно подати до 31 грудня 2019 року.

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби.

Сума, що має бути Вам повернута, зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Важливо: якщо протягом 2019 року Ви не скористаєтесь правом на податкову знижку за наслідками 2018 року, таке право не переноситься на наступні роки.

Кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи та допомогу при її заповненні в контролюючому органі за місцем податкової адреси платника податків. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Ви також можете завантажити за посиланнями Бланк декларації та інструкцію щодо її заповнення.

При заповненні своєї декларації Ви можете користуватись підготовленим нами прикладом заповнення Податкової декларації про майновий стан і доходи .

У випадку неправомірних дій або бездіяльності працівників органу державної фіскальної служби звертайтеся, будь ласка, за телефоном (044) 284-00-07 або до інформаційно-довідкового департаменту 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами мобільних операторів).

За будь-якою інформаційною підтримкою Ви також можете звернутись безпосередньо до Адміністратора пенсійного фонду за телефоном гарячої лінії 0-800-50-18-60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами мобільних операторів).


25.09.2018р.

Учасникам та вкладникам ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»

Шановні учасники та вкладники

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

«СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»!

На виконання вимог абзацу четвертого пункту 9 розділу IV Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.08.2006 року № 6154 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.02.2016 року № 393), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2006 року за № 1058/12932,

повідомляємо вам, що «31» липня 2018 року відбулися збори уповноваженого органу одноосібного засновника ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» (далі – ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ») – Зібрання членів АСОЦІАЦІЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ФІРМ УКРАЇНИ «УКРКОНСАЛТИНГ», на якому був присутній уповноважений представник засновника ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ».

На Зібранні членів АСОЦІАЦІЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ФІРМ УКРАЇНИ «УКРКОНСАЛТИНГ», крім іншого, було прийнято рішення про припинення ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» (місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, ідентифікаційний код 34619062, номер тел./факсу: (044) 426-61-11, адреса електронної пошти: npf_golova@ukr.net) шляхом приєднання до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» (місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12-Л, ідентифікаційний код 34892607, номер тел./факсу: (044) 426-61-16, адреса електронної пошти: info@18-60.com.ua) (текст рішення, погодженого 18.09.2018р. Нацкомфінпослуг, можливо переглянути нижче за посиланням).

Протягом одного місяця з дати відправлення цього повідомлення кожен учасник ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» повинен надіслати (надати) до комісії з припинення ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» письмову заяву, в якій зазначити інший пенсійний фонд, з яким учасником фонду укладено пенсійний контракт та куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти.

Разом з письмовою заявою учасник ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» зобов’язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом.

У разі якщо учасник ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного комісією з припинення ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Звертаємо увагу на те, що протягом періоду передачі пенсійних активів ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» до ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» операції з ними проводитися не будуть. Виконання всіх заяв учасників ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» після передачі пенсійних активів буде здійснюватися ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ».

За бажанням вкладників контракти, укладені з ВНПФ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ» можуть бути переукладені з ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Адміністрування ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ», місцезнаходження (поштова адреса): 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12-Л, з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00 години, в п’ятницю з 09:00 до 17:00 години, обідня перерва з 13:00 до 14:00 години. Особа, що здійснює адміністрування – директор Самойлова Антоніна Іванівна, контактний тел.: (044) 426-61-00.

Учасники пенсійного фонду – правонаступника ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» мають право перевести свої пенсійні кошти до іншої фінансової установи відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» або отримати їх за наявності підстав, визначених цим законом.

Рішення про припинення ВНПФ "РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ", погоджене Нацкомфінпослуг


23.05.2018р.

Лідери Рейтингу відкритості недержавних пенсійних фондів

Відкритий недержавний пенсійний фонд «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» увійшов до трійки лідерів Рейтингу відкритості недержавних пенсійних фондів.

Про це було повідомлено на презентації Рейтингу, яку провів Комітет фінансового ринку та з питань соціальної відповідальності бізнесу при Торгово-промисловій палаті України.

«Рейтинг відкритості є важливим, тому що саме відкритість таких специфічних установ, як пенсійні фонди, є необхідною умовою для оцінки їх стійкості та надійності», – сказав Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків.

Висока оцінка є результатом внутрішньої політики фонду «Резерв Рівненщини», основний принцип якої – відкритість інформації.

Рейтинг відкритості оцінює можливість для будь-якої заінтересованої особи отримати повну, актуальну і необхідну інформацію про недержавний пенсійний фонд на підставі даних, розміщених на сайті фонду або на сторінках обслуговуючих організацій. До Рейтингу, відповідно до затвердженої методології, включено відкриті НПФ із чистою вартістю активів від 500 тис. грн на момент його проведення.

Подивитися відео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2567&v=3QksBerDBuI


18 квітня 2018р.

ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» рекомендовано до номінації на статус «Компанія року 2017».

ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» на основі експертного аналізу Всеукраїнського галузево-аналітичного центру увійшла до числа кращих у категорії інвестиційно привабливих та надійних підприємств та зайняла 5 позицію у категорії інвестиційно привабливих та надійних підприємств.

З урахуванням показників підприємства та аналізу галузі в цілому, компанія являється перспективною для співробітництва та інвестування. Результати аналітики представлені у вільному доступі на сайті www.ukr-centr.com.ua.


03 квітня 2018р. відбулись збори засновника фонду, на яких був заслуханий звіт Ради Фонду про діяльність у 2017 році та затверджено підсумки роботи Фонду за 2017 рік.


25 січня 2018р.

Повернення переплачених податків

Особи, які вносили кошти на власний ІПР, мають право на повернення переплаченого податку із суми таких внесків за 2017 рік.

Для цього необхідно подати Декларацію про майновий стан і доходи та комплект документів до Державної фіскальної служби.

Зверніть увагу, що в 2018 р. діє нова форма Декларації. Бланк декларації, а також інструкцію щодо її заповнення Ви можете завантажити на сайті Адміністратора Фонду - ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» .

Скільки мені повернуть?

Сума повернутих грошей буде становити 18% від суми внесених коштів протягом минулого року. Наприклад, якщо Ви вносили щомісячно протягом року по 100 грн., то сума повернутих коштів буде становити 216 грн., при щомісячному внеску у 500 грн. – 1080 грн. відповідно.

Гроші держава повертае протягом 60 календарних днів на Ваш банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації.

До якого числа і куди подавати документи?

Комплект документів подається до Державної фіскальної служби за місцем реєстрації до 31 грудня 2018 року (включно). Якщо у Вас немає необхідності в подачі інших декларацій, радимо починати процедуру повернення переплаченого податку після 1 травня, тому що до цього числа в податкових інспекціях можливі черги.

Важливо: якщо протягом 2018 року Ви не скористаєтесь правом на податкову знижку за наслідками 2017 року, таке право не переноситься на наступні роки.

Більш детальна інформація на сайті ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» ( www.18-60.com.ua).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 листопада 2017р. відбулись збори засновника фонду, на яких у зв‘язку із погодженням Нацкомфінпослуг кандидатури члена Ради Фонду Поліщук Людмили Іванівни, було остаточно затверджено склад Ради Фонду із наступних осіб:

- Лиховид Дмитро Олегович,

- Хляпов Олександр Анатолійович,

- Васильєва Софія Володимирівна,

- Савенко Надія Володимирівна,

- Поліщук Людмила Іванівна.


29 листопада 2017р. відбулись збори засновника фонду, на яких розглядалось питання про припинення повноважень члена Ради Фонду Миронюка Ігоря Васильовича і виведення його зі складу Ради Фонду.


12 жовтня 2017р. відбулись збори засновника фонду, на яких було прийнято рішення про включення до складу Ради Фонду нового члена Ради Фонду Поліщук Людмили Іванівни та направлення до Нацкомфінпослуг відповідних документів для погодження нового члена Ради Фонду.


25 вересня 2017 р. відбулись збори засновника фонду, на яких було переобрано до складу Ради Фонду на наступний строк членів Ради Фонду Хляпова Олександра Анатолійовича та Васильєву Софію Володимирівну.


26 квітня 2017 р. відбулись збори засновника фонду, на яких були заслухані та затвердженні підсумки роботи Фонду за 2016 рік.


22 лютого 2017р.

Рівень надійності

Союз Національних бізнес-рейтингів завершив загальнодержавний фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання України. За результатами рейтингування ВНПФ "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ" здобуло:

Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання України у номінації «Платоспроможність»;

Золото рейтингу серед суб’єктів господарювання м. Києва у номінації «Платоспроможність».

Суб’єктам господарювання, які досягли високих результатів, присвоюється статус LEADER OF THE BRANCH («ЛІДЕР ГАЛУЗІ»), що демонструє іншим учасникам ринку, клієнтам та інвесторам надійність і перспективність цього суб'єкта.


29 вересня 2016р. відбулись збори засновника фонду, на яких було переобрано до складу Ради Фонду на наступний строк членів Ради Фонду Лиховида Дмитра Олеговича та Савенко Надію Володимирівну.


29 квітня 2016р. відбулись збори засновника фонду, на яких були заслухані та затвердженні підсумки роботи Фонду за 2015 рік.


Далі

Показники ВНПФ «Столичний резерв»

Щоденнi показники діяльності на 23.02.2021
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн. 6 053 962,62
Загальна кількість одиниць пенсійних активів фонду 1745281.864405
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн. 3.4687592551


Характеристики фонду на 31.12.2021 (Таб №1)
Найменування показника Значення показника
Приріст чистої вартості одиниці пенсійних активів за 12 місяців, % 3,97
Приріст чистої вартості одиниці пенсійних активів з початку діяльності (серпень 2009), % 257,15
Приріст чистої вартості одиниці пенсійних активів з початку поточного року, % 3,97
Приріст чистої вартості одиниці пенсійних активів за останні 3 місяці, % 0,7
Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн. 3,457
Кількість одиниць пенсійних активів, тис. 1 749,72
Чиста вартість активів, тис. грн. 6 048,55
Кількість учасників 2 505
Динаміка чистої вартості одиниці пенсійних внесків (грн.)
Коментарі до графіка з початку діяльності

Ми відкриті для Вас!

Для ознайомлення з найбільш повною, актуальною та необхідною інформацією про діяльність ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» опублікований графік «Динаміка ЧВОПА (чиста вартість одиниці пенсійних активів)» від початку діяльності фонду.

На графіку чітко помітний різкий спад значень показника ЧВОПА. Він стався у першій половині 2014 року і був викликаний тим, що в обумовлений термін (червень 2014) не були погашені облігації Автономної Республіки Крим. Відповідно до вимог з обліку вартість боргових зобов’язань (облігацій), не погашених у встановлений термін, прирівнюється до нуля. Тому і ЧВОПА впала у розмірі вартості кримських облігацій у портфелі. Саме дотримання вимог диверсифікації активів вберегло власників ІПР від більш відчутних втрат.

Однак на графіку видно, що управляючі активами фонду відновили значення ЧВОПА і вивели його на ту ж траєкторію зростання. Це було зроблено завдяки вдалому продажу пакета валютних облігацій на піку зростання курсу у лютому 2015 року.

Також, Ви можете спостерігати постійне зростання значень ЧВОПА, починаючи з лютого 2015 року, що говорить про надійність і прибутковість ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ».Структура та вартість активів НТ "ВНПФ "Столичний резерв" станом на 31.12.2021 (Таб №2)
Найменування Тип активу Поточна вартість Частина в загальній вартості %
Міністерство фінансів України серія 199210 ОВДП 110.486,69 1,82
Міністерство фінансів України серія 201255 ОВДП 85.277,15 1,41
Міністерство фінансів України серія 204150 ОВДП 307.261,83 5,06
Міністерство фінансів України серія 207518 ОВДП 1.345.470,98 22,17
Міністерство фінансів України серія 207880 ОВДП 296.172,15 4,88
Міністерство фінансів України серія 218531 ОВДП 640.453,33 10,55
Львівська міська рада серія I муніціпальні облігації 255.805,30 4,22
ПАТ "Альфа Банк" серія S корпоративні облігації 245.597,41 4,05
ПАТ «Укрпошта» серія В корпоративні облігації 209.410,93 3,45
ПАТ «АТ «УКРГАЗБАНК» депозит 575.000,00 9,48
АТ «ПроКредит Банк» депозит 380.000,00 6,26
АТ «Ідея Банк» депозит 350.000,00 5,77
ПАТ «Державний Ощадний банк України» депозит 475.000,00 7,83
АТ «Укрексімбанк» депозит 430.000,00 7,09
ПАТ «ПУМБ» поточний рахунок 362.083,22 5,97
Разом (загальна вартість активів) 6.068.018,99 100,00


Регулярно проводиться переоцінка наявних в портфелі цінних паперів на підставі сформованих біржових курсів. Курси цінних паперів можна переглянути на сайтах бірж: pfts.ua, www.ux.ua, fbp.com.ua

Структура інвестиційного портфеля НПФ «Столичний резерв» на 31.12.2021

  • Показники за 2019 рік
  • Показники за 2020 рік
  • Показники за 2021 рік

 

 

Рада фонду

Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю ВНПФ «Столичний резерв» утворено раду фонду:

Голова ради

Лиховид Дмитро Олегович, 1983 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 2001 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у жовтні 2011 року.

Члени ради

Хляпов Олександр Анатолійович, 1958 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1983 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у грудні 2005 року;
Васильєва Софія Володимирівна, 1985 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 2004 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримала вперше у жовтні 2011 року;
Савенко Надія Володимирівна, 1980 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1999 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримала вперше у листопаді 2013 року;
Поліщук Людмила Іванівна, 1976 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи з 1995 року, кваліфікаційне свідоцтво на право обіймати посаду члена ради НПФ отримав вперше у вересні 2017 року.

 

Протоколи

 

Наглядова рада відкритого недержавного пенсійного фонду «Столичний резерв» скликана з метою якомога повнішої участі представників підприємств-роботодавців, професійних спілок, об’єднань і державних органів в управлінні регіональним недержавним пенсійним фондом. До Наглядової ради входять особи, які можуть достойно представляти і захищати інтереси учасників фонду.

Особовий склад Наглядової ради:

Афічук Анатолій Дмитрович, генеральний директор ТОВ «АДМ»;
Бірюков Леонід Валентинович, експерт асоціації «Укрконсалтінг», член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові;
Вішнякова Надія Миколаівна, секретар Комітету підприємців ринку фінансових послуг та з питань соціальної відповідальності бізнесу при Торгово-промисловій палаті України.

Далі

Реквізити ВНПФ "Столичний резерв"

Код ЄДРПОУ: 34892607

Адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л

Тел./факс: +38044 426-61-11

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: рішення про видачу свідоцтва від 24.07.2007 року № 7697, серія та номер свідоцтва ПФ № 93

Код фінансової установи - 12

Рішення про внесення в Реєстр неприбуткових організацій від 12 квітня 2007 року №13

Платіжні реквізити фонду:
поточний рахунок  UA753348510000000000026508196  в АТ «ПУМБ»,
МФО банку 334851, код ЄДРПОУ фонду 34892607

 

Інформація про діяльність пенсійного фонду

2020 рік
2018 рік
2019 рік

Оприлюднення інформації про діяльність, 2021p: I квартал | II квартал | III квартал

Як відкрити індивідуальний пенсійний рахунок

Вітаємо Вас із рішенням приєднатися до кола людей, які піклуються про свою майбутню пенсію. Для того, щоб почати накопичувати додаткову пенсію Ви маєте укласти Пенсійний контракт із відкритим недержавним пенсійним фондом «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» та відкрити в цьому фонді свій Індивідуальний Пенсійний Рахунок.

Пенсійний контракт, відповідно до законодавства, укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором. Адміністратором ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» є ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ».

Для укладення пенсійного контракту заповніть, будь ласка, анкету за посиланням і ми зв'яжемось з Вами.

Далі

Як робити внески до недержавного пенсійного фонду

Після укладення пенсійного контракту Ви можете розпочати внесення пенсійних коштів на Ваш індивідуальний пенсійний рахунок.

У разі втрати контракту, в якому було вказано номер Вашого індивідуального пенсійного рахунку, зверніться до Адміністратора фонду за телефоном 044-426-61-11 або по e-mail  info@18-60.com.ua.

Виберіть найбільш зручний для Вас спосіб внесення коштів.

Спосіб перший – Ви подаєте в бухгалтерію за місцем роботи заяву довільної форми і щомісяця з Вашої заробітної плати зазначена Вами у заяві сума буде відраховуватись та переказуватись на Ваш рахунок у недержавному пенсійному фонді. Зразок заяви тут.

Спосіб другий – Ви можете здійснювати пенсійні внески через будь-яку банківську установу за допомогою платіжного доручення – так само як Ви сплачуєте, наприклад, житлово-комунальні послуги.

Спосіб третій – якщо у Вас є розрахунковий рахунок у банку, Ви можете доручити своєму банку здійснювати з цього рахунку перекази на рахунок в НПФ.

Платіжні реквізити фонду: розрахунковий рахунок UA753348510000000000026508196 в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, код ЄДРПОУ фонду 34892607.

Увага! Учасникам, які для внесення пенсійних коштів використовують систему privat24

Пам'ятайте, що регулярні внески - запорука стабільності Вашого майбутнього добробуту.

Кожен пропущений внесок в перспективі - це упущений дохід не тільки на сам внесок, а й на прибуток, який міг би бути на нього отриманий.

Інформацію про внески до фонду, стан свого індивідуального пенсійного рахунку Ви можете відслідковувати у Персональному кабінеті.

 

Як отримати виплату із недержавного пенсійного фонду

Інформацію як отримати виплату із недержавного пенсійного фонду Ви знайдете у своєму Персональному кабінеті.


Далі

Обслуговуючі організації НПФ «Столичний резерв»

Відкритим недержавним пенсійним фондом «Столичний резерв» відповідно до вимог законодавства укладено договори на обслуговування з наступними організаціями:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ», код ЄДРПОУ 35149434, ліцензія Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України серії АБ №115960, дата видачі 10.12.2007 року, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії АА № 48, дата видачі 26.09.2007 року. 
Договір № 3 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 14 квітня 2014 року.

- Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», код ЄДРПОУ 22904759, ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ № 534179, дата видачі 09.07.2010 року. 
Договір № 3 - КУА про управління активами недержавного пенсійного фонду від 2 червня 2014 року.

- Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294710, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ №294712, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року. Договір № 5-ПФ про обслуговування пенсійного фонду зберігачем від 12 грудня 2013 року.

Далі
© Недержавний пенсійний фонд «Столичний резерв». Всі права захищені.
Персональний кабінет Пенсiйний калькулятор